Ana sayfa Okul Öncesi Yaratıcı Drama Etkinlikleri “YARATICI DRAMA ATÖLYE (WORKSHOP) ÇALIŞMALARI”

Yaratıcı Drama Etkinlikleri “YARATICI DRAMA ATÖLYE (WORKSHOP) ÇALIŞMALARI”

YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİ

 

 

1- HAREKET : Çeşitli hareket yöntemleriyle kendini tanıma, başkalarını tanıma, etkileşim kurma, güven duyma, uyum sağlama ve bir çok özellikleri katılımcıya kazandıran bir etkinlik çalışmasıdır. Durduğu yerde sallanma, yürüme, koşma, zıplama, sıçrama, beş duyuyu kullanma vb. hareketlerle liderin rehberliğinde belli kurallara uygun olarak yapılan bir drama etkinliğidir. Çocuklar doğumdan itibaren doğal olarak hareket ederek yaşantı ile ilgili pek çok şeyi öğrenirler. Kendi vücutlarını tanırlar, organların farklı işlevleri olduğunu fark ederler, ellerini ayaklarını farklı işlerde kullandıklarını keşfederler. Bunları kontrol altına almayı öğrenip beceri geliştirirler. Zamanla çevrelerini ve yakın çevresindeki insanları tanırlar, onlarla iletişim kurmayı öğrenirler.Okul öncesi çocuklarıyla yapılan hareket etkinlikleri içersinde çocuk kendini, vücudunun parçalarını, duyu organlarını tanıma fırsatı bulur. Böylece disipline edilmiş bir çalışmayla doğal hareket gelişimi desteklenmiş olur.

2- RAHATLAMA : Bedenin, duygu ve düşüncelerin yumuşaması, sakinleşmesi için yapılan bir drama etkinliğidir. Hareket ve ısınma çalışmalarından sonra liderin rehberliğinde çeşitli rahatlama egzersizleri yapılır. Bu egzersizler genel olarak yerde uzanmış olarak yapılır. Gözler kapatılır. Lider, müzik eşliğinde komutlar verip gruptakilerin hayal gücünü harekete geçirir. Vücuttaki yorgunluğun ve gerginliğin giderilmesi amaçlanır. Başarıyla yürütülmüş bir rahatlama çalışmasından sonra enerji toplayan ve güç kazan vücut daha yoğun bir çalışmaya hazırdır.

3- PANDOMİM : Sözsüz ifade olarak bilinen pandomim çocukların çok hoşlandığı bir drama etkinliğidir.Yakın çevresindeki olayları veya günlük alışkanlıkların pandomim ile ifadesi yanında bir eşya, bir olay, bir öykü de çocuklarla birlikte uygulanacak pandomim etkinlikleridir. Pandomim esnasında müzik çoğu kez gereklidir. Müziğin ritmine uygun yürüme, koşma, sıçrama hareketlerinin yanı sıra çeşitli hayvan taklitleri, çiçeklerin açması, rüzgarın esmesi gibi durumlar da müzik ve ritim pandomime canlılık kazandırır.

4- ROL OYNAMA VE DOĞAÇLAMA : Rol oynama, oyundaki karakterlerin özelliklerini, duygularını canlandırmaktır. Doktor, hastalarla ilgilenir; oyundaki rolüne göre neşelidir, mutludur, öfkelidir. Öğretmen öğrencisine ders verir, sevecendir, sinirlidir. Yavrularına yem arayan koruyucu bir tavuk, ormandaki hayvanlara hükmeden güçlü bir kral aslan vb.

Yaratıcı dramada rol oynama bir film veya oyundaki karakteri canlandırmak değil, herhangi bir karakteri duygusal ve davranışsal Özellikleriyle kendi düşselliği içinde canlandırmaktır.  Bazen resimler gösterilerek, bazen çeşitli tanımlamalar yapılarak istedikleri rolü alan çocuklar bunları özgürce canlandırıp konuşurlar. Rol oynamanın daha gelişmiş biçimi olan doğaçlamada çocuğa sosyal olaylardaki gerçeğe uygun davranışları canlandırması için fırsat verildiği gibi gerçek yaşantıda karşılaşma olasılığı bulunmadığı rolleri de üstlenerek, düşsel durumları oynaması için de olanaklar sağlanır. Doğaçlamanın konusuyla çok yakın ilgisi vardır. Çalışma sırasında diyaloglar doğal olarak çocuklar tarafından oluşturulurlar, doğaçlama dil yeteneği bakımından en üst düzeye ulaşır.

Doğaçlamada bazen ses efektleri de kullanılır. Doğaçlama süreci içinde fikirler toplanır, biçimlenir, problemler çözülür ve fikirlerin ifade edeceği dramatik bir form araştırılır. İletişim kurma ihtiyacı grubun fikirlerini diğerleriyle iletişim kurabilecekleri bir yapı içinde organize etmeye yönlendirir. Böylece doğaçlama yoluyla çocuklar doğal yapıyı anlayıp geliştirirler, tutarlı olarak kendilerini ifade ederler. Konuya göre uygun dili konuşurlar.

5- DRAMATİZASYON : Dramatizasyon öykü içinde sunulan olayların ve durumların oynanmasıdır. Dramatizasyonda öykü çocuklara lider tarafından anlatılır, okunur veya resimler gösterilir. Yaratıcı dramatizasyonda öyküyü çocuklar istedikleri gibi gelişip sonuçlandırılabilir. Öykünün nasıl gelişeceğine veya nasıl sonuçlanacağına çocuklar birlikte karar verir, böylece kendi yarattıkları yeni bir öykü oluşur.Dramatizasyon yapılırken her çocuk istediği karakteri kendi seçer. Burada liderin rolü öyküyü anlatmak veya sunmaktır.Yaratıcı dramatizasyonda verilen veya oluşturulan öykünün;

Çocukların yaşına ve gelişimine uygun olmasına, Kolay oynanabilmesine,Çocukları sıkmayacak sürede olmasına,Öğretici, eğitici ve gelişimlerini sağlamasına,Hemen hemen her çocuğun katılımına uygun olmasına, özen gösterilmelidir.

Öyküler kuklalarla da canlandırılabilir. Yaratıcı drama etkinliklerinde çocuklar kukla oynatırken doğaçlama yaparak konuşurlar. Özellikle çekingen çocuklar kukla oynatırken kuklanın arkasına sığınarak kendi düşüncelerini rahat bir şekilde ifade etmek fırsatı bulurlar, böylece hem duygusal rahatlama sağlar hem de dil gelişiminde ilerleme kaydederler. 6- YARATICI DANS : Yaratıcı dans çocuğun vücut hareketleriyle müziği yorumlamasıdır. Yaratıcı dansta asla hareket komutu verilmez. Çocuklara uygun müzik dinletilerek içlerinden geldiği gibi özgürce dans etmeleri istenir. Müziğe içsel güç katılarak; çiçekli bir bahçede uçuşan kelebeklerin dansı, ormanda kuşların ötüşü ve kanat çırpışı, denizde yaşayan hayvanların karnavalı, çoban ve kuzuların dansı vb. gibi konular verilerek, müziğin ritmine uygun olarak dans etmeleri istenir. Dansta vücudun tüm parçaları kullanılabilir. Baş, boyun, omuzlar, kollar, eller, kalça, bacaklar, ayaklar ve hatta gözler, kaşlar, ağız, dil de dansa katılabilir. Dans çocuğa bedenin nerede ve nasıl çalıştığı, nasıl hareket ettiği ile ilgili değerleri ipuçları verir. Çocuk bu yolla hareketlerinin sınırını (yüksek, orta, alçak), yönünü (ileri, geri, sağa, sola, çapraz) ve hareketlerinin şeklini tanıma fırsatı bulur. Müziğin ritmi, ahengi, çocukların değişik hareketler yapmasına sebep olur. Yaratıcı dans çalışmaları grup halinde yapılabildiği gibi tek tek de yapılabilir, diğer çocuklar müziğin ritmine uygun olarak el çırpabilir, ritim aleti çalabilirler. Müziğin ritmine uygun yürüyüşler, taklit yürüyüşleri, koşular da yaratıcı dans etkinlikleri kapsamındadır. Yaratıcı dansın temelinde iyi bir müzik eğitimi ve eğitimcisi bulunmalıdır. Okul öncesinde günlük programda yer verilen müzik eğitimine önem vermek, çocuklara müziği sevdirmek, ritim duygusu geliştirmek ancak müziği seven ve bu konuda eğitim almış öğretmenler tarafından gerçekleştirilebilir. Gelişi güzel hazırlanmış bir müzik programı yarardan çok zarar getirir.

YARATICI DRAMA ATÖLYE (WORKSHOP) ÇALIŞMALARI

Yaratıcı drama çalışmaları yaş ve katılımcıların özellikleri göz önünde bulundurularak yapılır. Tanışma, ısınma, oynama, pandomim ve rol oynama, doğaçlama ve oluşum drama aşamalarıdır. Bunların tamamı veya bir kısmı bir esneklik içinde drama seanslarında uygulanır.

TANIŞMA : İsminin baş harfi “A,C,D” vs. olanlar halka içinde dolaşarak tanışır, selamlaşır, konuşurlar. Üzerindeki elbisesinde kırmızı, mor, mavi, vs. renk olanlar halka içinde dolaşıp tanışırlar. Koç, yengeç, boğa, vs. burcunda olanlar anlaşarak tanışırlar. Doğum tarihi (ay olarak) aynı olanlar birbirlerini arayarak bulup tanışırlar, aynı futbol takımını tutanlar selamlaşıp tanışırlar.

TANIŞMA : Grup halka olur ve oturur. Elinde top olan kişi, topu gruptan birine atarken kendi adını söyler. Aını söylerken herhangi bir özelliğini söyler.

Topu attığı kişi de aynı şekilde adını ve herhangi bir özelliğini söyler.

ISINMA AŞAMASINDA YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİ