Özel Eğitim

Ana sayfa Özel Eğitim

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Zihinsel Öğrenme Yetersizliği

Ölçeklerden normalin altında puan alan ve tutum ve davranışlar açısından akranlarından farklılık gösteren çocukların, zihinsel öğrenme yetersizliği yaşadığı düşünülebilir.   Ebeveynler ve eğitimciler, çocuğun okul başarısına...

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın gelişimsel bozukluk kendi başına bir tanı ölçütü taşırken diğer taraftan alt başlıklara ayrılmaktadır.   Yaygın gelişimsel bozukluğun alt grupları: otistik bozukluk, rett bozukluğu, asperger bozukluğu,...

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Öğrenme Bozuklukları

Öğrenme bozuklukları önceleri DSM III-R’de “Akademik Beceri Bozukluğu” adıyla yer almıştır. DSM 4’te “Öğrenme Bozuklukları” terimi kullanılmaktadır.   Günümüzde, öğrenme bozukluklarının yerine araştırmacıların bir kısmı “Özgül...

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Konuşma Bozuklukları

Konuşma bozukluğu, konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkarılışında ve anlaşılmasında bir bozukluğun olması durumudur. Bir çocuğun konuşma özürlü olarak kabul edilmesi için...

Üniversite Sınavları