Özel Eğitim | Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitim Sitesi

Özel Eğitim

Özel Eğitim

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Zihinsel Öğrenme Yetersizliği

Ölçeklerden normalin altında puan alan ve tutum ve davranışlar açısından akranlarından farklılık gösteren çocukların, zihinsel öğrenme yetersizliği yaşadığı düşünülebilir.   Ebeveynler ve eğitimciler, çocuğun okul başarısına...

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Ve Üstün Yetenekli Çocuklar

Toplumda özel eğitim dediğimizde genelde aklımıza zihinsel öğrenme yetersizliği yaşayan bireylerin eğitimi gelmektedir. Oysa normal üstü zihin düzeyindeki bireylerin eğitimi de özel eğitimdir. Farklı...

Kekemelik ve Nedenleri Nedir ? Kekemeliğin Semptomları Nedir ?

Kekemelik; konuşmanın akıcılığı ile ilgili bir iletişim bozukluğudur. Akıcı konuşmada ritm ve zamanlama büyük önem taşır. Hız, vurgulama ve doğru yerde duraklamalar açısından farklılıklar...

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Öğrenme Bozuklukları

Öğrenme bozuklukları önceleri DSM III-R’de “Akademik Beceri Bozukluğu” adıyla yer almıştır. DSM 4’te “Öğrenme Bozuklukları” terimi kullanılmaktadır.   Günümüzde, öğrenme bozukluklarının yerine araştırmacıların bir kısmı “Özgül...

Aşılar