Özel Eğitim

Özel Eğitim

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Öğrenme Bozuklukları

Öğrenme bozuklukları önceleri DSM III-R’de “Akademik Beceri Bozukluğu” adıyla yer almıştır. DSM 4’te “Öğrenme Bozuklukları” terimi kullanılmaktadır.   Günümüzde, öğrenme bozukluklarının yerine araştırmacıların bir kısmı “Özgül...

Kekemelik ve Nedenleri Nedir ? Kekemeliğin Semptomları Nedir ?

Kekemelik; konuşmanın akıcılığı ile ilgili bir iletişim bozukluğudur. Akıcı konuşmada ritm ve zamanlama büyük önem taşır. Hız, vurgulama ve doğru yerde duraklamalar açısından farklılıklar...

Okul Öncesi Ve Anasınıfları İçin BEP

BEP Nedir ? Nasıl Hazırlanır ? Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) Okul Öncesi Anasınıfları için Nasıl Hazırlanmalı ? Okul Öncesi Kaynaştırma öğrencileri için BEP Birimi neler yapar...

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Ve Üstün Yetenekli Çocuklar

Toplumda özel eğitim dediğimizde genelde aklımıza zihinsel öğrenme yetersizliği yaşayan bireylerin eğitimi gelmektedir. Oysa normal üstü zihin düzeyindeki bireylerin eğitimi de özel eğitimdir. Farklı...

Aşılar