Özel Eğitim

Özel Eğitim

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Öğrenme Bozuklukları

Öğrenme bozuklukları önceleri DSM III-R’de “Akademik Beceri Bozukluğu” adıyla yer almıştır. DSM 4’te “Öğrenme Bozuklukları” terimi kullanılmaktadır.   Günümüzde, öğrenme bozukluklarının yerine araştırmacıların bir kısmı “Özgül...

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın gelişimsel bozukluk kendi başına bir tanı ölçütü taşırken diğer taraftan alt başlıklara ayrılmaktadır.   Yaygın gelişimsel bozukluğun alt grupları: otistik bozukluk, rett bozukluğu, asperger bozukluğu,...

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Zihinsel Öğrenme Yetersizliği

Ölçeklerden normalin altında puan alan ve tutum ve davranışlar açısından akranlarından farklılık gösteren çocukların, zihinsel öğrenme yetersizliği yaşadığı düşünülebilir.   Ebeveynler ve eğitimciler, çocuğun okul başarısına...

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Ve Üstün Yetenekli Çocuklar

Toplumda özel eğitim dediğimizde genelde aklımıza zihinsel öğrenme yetersizliği yaşayan bireylerin eğitimi gelmektedir. Oysa normal üstü zihin düzeyindeki bireylerin eğitimi de özel eğitimdir. Farklı...

Aşılar