porno

Özel Eğitim

Özel Eğitim

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Öğrenme Bozuklukları

Öğrenme bozuklukları önceleri DSM III-R’de “Akademik Beceri Bozukluğu” adıyla yer almıştır. DSM 4’te “Öğrenme Bozuklukları” terimi kullanılmaktadır. Günümüzde, öğrenme bozukluklarının yerine araştırmacıların bir kısmı “Özgül...

Kekemelik ve Nedenleri Nedir ? Kekemeliğin Semptomları Nedir ?

Kekemelik; konuşmanın akıcılığı ile ilgili bir iletişim bozukluğudur. Akıcı konuşmada ritm ve zamanlama büyük önem taşır. Hız, vurgulama ve doğru yerde duraklamalar açısından farklılıklar...

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Zihinsel Öğrenme Yetersizliği

Ölçeklerden normalin altında puan alan ve tutum ve davranışlar açısından akranlarından farklılık gösteren çocukların, zihinsel öğrenme yetersizliği yaşadığı düşünülebilir. Ebeveynler ve eğitimciler, çocuğun okul başarısına...

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Konuşma Bozuklukları

Konuşma bozukluğu, konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkarılışında ve anlaşılmasında bir bozukluğun olması durumudur. Bir çocuğun konuşma özürlü olarak kabul edilmesi için...