Özel Eğitim | Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitim Sitesi

Özel Eğitim

Özel Eğitim

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Konuşma Bozuklukları

Konuşma bozukluğu, konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde, vurgularında, ses birimlerinin çıkarılışında ve anlaşılmasında bir bozukluğun olması durumudur. Bir çocuğun konuşma özürlü olarak kabul edilmesi için...

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ve Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın gelişimsel bozukluk kendi başına bir tanı ölçütü taşırken diğer taraftan alt başlıklara ayrılmaktadır.   Yaygın gelişimsel bozukluğun alt grupları: otistik bozukluk, rett bozukluğu, asperger bozukluğu,...

Kekemelik ve Nedenleri Nedir ? Kekemeliğin Semptomları Nedir ?

Kekemelik; konuşmanın akıcılığı ile ilgili bir iletişim bozukluğudur. Akıcı konuşmada ritm ve zamanlama büyük önem taşır. Hız, vurgulama ve doğru yerde duraklamalar açısından farklılıklar...

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Ve Üstün Yetenekli Çocuklar

Toplumda özel eğitim dediğimizde genelde aklımıza zihinsel öğrenme yetersizliği yaşayan bireylerin eğitimi gelmektedir. Oysa normal üstü zihin düzeyindeki bireylerin eğitimi de özel eğitimdir. Farklı...

Aşılar