Ana sayfa Çocuk Gelişimi Çocuklarda 2 Yaşın Zorlukları

Çocuklarda 2 Yaşın Zorlukları

463

Çocuk gelişiminde sosyalleşmenin ilk tohumlarının atıldığı 2 yaş dönemi zorlukları da beraberinde getirmekte.Çocuğun bilişsel ve fiziksel gelişimi açısından büyük önem taşıyan 2 yaş döneminin en belirgin özelliği, birçoğunun beklenmedik ve tahammülleri zorlayan davranışlar sergiliyor olmalarıdır.

Doğumundan bu yaş kadar gayet sakin olan çocuklar , bu dönemde inatçı ve saldırgan davranışlar sergileyebilirler.İnatçı ve saldırgan davranışların ana nedeni ise kendi kendine bir şeyler yapabildiğini ispatlamak, yani birey olma çabasıdır aslında.

Bu zor dönemde anne-babalar, 2 yaş çocuklarına sevgiyle yaklaşmalı ,onları anlamaya çalışarak zaman geçirmelidirler.Bu zor süreçte, anne-babaların sabırlı ve empatik tavır ve tutum içinde olmaları bu zor zamanı daha kolay atlatmalarına yardımcı olacaktır.

2 yaş gelişim özelliklerini anlattığımız yazımızda da ifade ettiğimiz gibi 2 yaşına giren çocuklar, anne-babadan bağımsız olarak hareket ederler ve kendi ihtiyaçlarını gidermeye başlarlar. İsteklerini ağlama yada mızmızlanmadan da ifade etmeyi öğrenirler. Bebekliğinde isteklerinin yerine getirilmesi için ağlayarak tepki gösteren çocuklar, 2 yaşına geldiklerinde ise nesneleri yere atarak ya da inatçı davranışlar sergileyerek tepki gösterirler. El ve iletişim becerilerinin hızlı gelişimi de, çocuklarda bu dönemde görülen farklılıklardan.

2 yaş dönemdeki çocuklar ebeveynleriyle çatışma içine girebilirler.Çatışmaların yoğun şekilde yaşanması durumuna “2 yaş sendromu” adını verdiğimiz bu zorlu dönem 18 aylıktan 48 aylık döneme kadar sürebilir.

Özellikle saldırgan davranışların gözlendiği bu dönemde çocuk inatçı, huysuz ve ısrarcı da olabilir. Bebeklikten çocukluğa ilk adımların atıldığı, kişilik gelişimi ,psiko-sosyal ve zihinsel gelişim açısından, 2-3 yaş önemli bir dönemdir.

Bu dönemde;

İki yaş çocuğu en iyi şekilde koklama, tatma, dokunma, duyma ve görme duyuları yoluyla öğrenebilir. Çok meraklıdırlar ve her şeyi araştırıp keşfetmek isterler. Çok cesaretlidirler ve onların bu araştırıcı doğaları yetişkinleri korkutabilir. Bu nedenle, kısıtlanmaksızın denetlenmeleri gerekebilir. Dikkat süreleri 2-5 dakika gibi çok kısadır. Ancak bir şey onlara çok ilginç gelirse daha uzun bir süre etkinliğe katılabilirler.

Bu dönemde çocuklar sık sık “hayır” kelimesini kullanır ve hatta çok hoşlandığı birşeyi isteyip istemediği sorulduğunda dahi hayır diyebilirler. Bu nedenle onlara “yemek için hazır mısın?” diye sormak yerine, “öğle yemeği zamanı” diye belirtebiliriz.. İki yaşındaki çocuk ancak iki-üç kelimelik cümleler kurabilir. Bu dönemde merak duygularının da bir sonucu olarak, sık sık “ne, niçin, nerede” gibi sorular sorarlar. Ancak onlar konuştuklarından daha fazla kelimeyi anlayabilirler.

Sandalyede rahatlıkla oturabilir. Elinden tutulduğunda,merdivenleri inip-çıkabilir.Tek ayak üstüne atlayabilir.Atlamada iki ayağını birden kullanamaz. Koşabilir;ancak ani dönüşlerde dengesini kaybeder. Kaşığı doğru tutar ve ağzına götürebilir. Araç kullanarak,ulaşmak istediği nesneyi yakalayabilir. Tekerlekli arabayı çekebilir.Topa tekme vurabilir. Bebeğinin gözünü,kulağını,ağzını v.b organlarını gösterebilir. Bazı nesneleri veya canlıları resimlerinden tanır ve gösterir. Objelerle ilgili etkinliklerde,yatay kavramına doğru bir yöneliş izlenir. Doğrudan algı alanında olmayan,ancak daha önce gördüğü bir olayı,taklit yoluyla,ortaya koyabilir. İlgi alanında dikkat toplama ve hatırlama süresi,yaklaşık 15 dak. dolaylarındadır. Yeni etkinlikler dener;beceremediğinde,önce ustalaştığı benzer bir davranışı tekrarlayarak çözüm arar.Düşüncelerini,taklit yoluyla,davranış ve tavırlarıyla ortaya koyar. Yapması istenen basit istekleri yerine getirebilir.Oyuncaklarını bir sepete koyabilir. Kitap sayfalarını üçer-beşer çevirebilir;tek tek çevirmeyi de becerebildiğini,zaman zaman,ortaya koyar. Kağıdı katlamaya çalışır;el seçimini ortaya koyar;ancak zamanla bu seçimi kendiliğinden değiştirebilir. Tahta küpleri kutudaki yerlerine yerleştirebilir. Bir kelimelik cümleler çoğunlukta olmakla birlikte,iki kelimelik zaman zamanda,üç kelimelik cümleler kurabilir. Öz-yönelim çok güçlüdür;sevdiği kişi ve nesneleri paylaşmak istemez.Mutluluk ve haz duygularını,yoğun biçimde,belli eder.Utanma,korku,öfke kıskanma duyguları belirir. Diğer çocuklara ilgi artar.Onlarla birlikte olmak ister;ancak,yan yana sürdürülen paralel oyunlar görülür. Dışkılama kontrolü gelişmektedir.

Becerilerini geliştirmeyi öğrenen çocuk, birey olmaya doğru ilk adımlarını atar. Bundan dolayı 2 yaş dönemi oldukça önemlidir