Ana sayfa Gebelik ve Doğum Gebelikte Ultrason Yapılma Tarihleri

Gebelikte Ultrason Yapılma Tarihleri

268

Gebelik boyunca yapılacak ultrason tetkiklerinin sayısı ile ilgili bir kısıtlama yoktur. Ancak klinik gidişte herhangi bir aksaklık görüldüğünde ultrason incelemesi yapılmalıdır.

 

6-10. Hafta :7. gebelik haftasında gebelik varlığın kesinleştirmek, dış gebelik ve üzüm gebeliği olasılığını ekarte etmek, kalp atışlarını gözlemek ve baş popo uzunluğunu ölçerek gebeliğin büyüklüğünü hesaplamak için önemlidir.

11-14 Hafta :11-14. gebelik haftaları arasında bebeğin ilk anatomik incelemesi yapılır. Bu haftalarda yapılan taramada ense cildi kalınlığı, burun kemiği varlığı, kalp içinde triküspit kapakta kan kaçağı gibi belirteçlerin bakılması Down Sendromu tanısı için yardımcı olur. Bu ölçümlere kan testleri de eklenerek bebekte Down Sendromu olasılığı hesaplanır.

Bu haftada doğuştan gelen bozuklukların tanısı için bebeğin baş, gövde ve kol-bacakları (ekstremiteler) ayrı ayrı incelenir.

12. gebelik haftasında tüm uzun kemikler görülür durumdadır. Bu yüzden ölümcül iskelet displazilerinin belirtisi olabilecek ciddi mikromeli ve hipomineralizasyonlara tanı konabilir.

15-18. Hafta :Bu haftalarda Down Sendromu taraması için ikinci trimestr testleri yapılır. Bu testlerin uygulanması için bebeğin son adet tarihine göre olan büyüklüğünü onaylamak gerekir. Bu amaçla BPD ve FL ölçümleri yapılır.

19-22. Hafta :19-22. gebelik haftaları arasında bebek ile ilgili anormalliklerin tanısı için ultrason yapılır. Bu ultrason, gebeliğin en önemli muayenelerinden biridir. Bu haftada bebek, anatomisini incelemek için yeterince büyüktür. Bu haftada çoğul gebelikler ve onların büyüklükleri net olarak saptanabilir. Plasental pozisyon hakkında kesin karar verilir.Bebek ile ilgili anormallik olasılığı varlığında anormalliğin olduğu organa yönelik daha ayrıntılı araştırma yapılmalıdır.

23-26. Hafta :23-26. hafta arasında yapılan doppler ultrasonografi ile bebeğin büyüme potansiyeli saptanır.

27-32. Hafta :27-32. gebelik haftası arasında bebeğin büyümesinin incelenmesi ve tahmini ağırlığının hesaplanması için ultrason yapılır. Önceki ultrason taramalarında bir anormallik saptanmış olanlarda anormalliğin ilerleme durumu gözden geçirilir. Plasneta pozisyonu tekrar belirlenir.

33-36. Hafta :Bebeğin büyüme durumu tekrar kontrol edilir. Ağırlığı ve gelişimi izlenir. Önceden bilinen bir özür varsa özürün gelişimi ve değişimi araştırılır, doppler ultrasonografi ile ilgili sorunlar varsa bebeğin büyüme durumuna özellikle bakılır.

36-40. Hafta :Bu haftalarda plasenta faaliyetlerinin normal olarak devam edip bebeği yeterince beslediğine emin olmak önem taşır. Plasenta faaliyetlerinin birer göstergesi olarak amniyon sıvısı miktarı, plasenta içinde bulunan kireçlenme odaklarının miktarı ve bebeğin duruş ve hareketliliği özellikle incelenir.