Okul Öncesi

Ana sayfa Okul Öncesi Sayfa 3
Okul Öncesi Eğitici Etkinlikler 1.YELKENLİ YAPIMI Araç ve Gereçler: 1- Büyük boy gazoz kamışı. 2- İki büyük makara. 3- Renkli karton. 4- Kürdan, ip (ince). Kamışlar kırılmadan esnetilir ve uçlarına delik açılarak birbirine bağlanır. Makaraların içlerinden kalın yün geçirilerek iki ucu kamışlara monte edilir. İki makaranın...
ENÜRESİS (ALTINI ISLATMA) :Enüresis, tekrarlayıcı nitelik taşıyan istem dışı idrar kaçırma olarak tanımlanabilir . Kısacası normal gelişmekte olan bir çocuğun 4-5 yaşlarından sonra altını ıslatmasına enüresis denir .   Genellikle çocuklar, mesane kontrolü gerçekleşinceye kadar yani ortalama olarak 2-3 yaşlarına...
Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Görülen Davranış Bozuklukları :Davranış bozuklukları çocuğun çeşitli ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı, iç çatışmalarını davranışlarına aktarması sonucu ortaya çıkar. Hırçınlık, sinirlilik, saldırganlık, inatçılık, yalan, çalma, küfür gibi davranışlar davranış bozukluklarına girer.     Davranışların çevrenin etkisiyle oluştuğunu ileri...
Montessori Metodunun kurucusu olan Maria Montessori 31 Ağustos 1870 tarihinde İtalya Chiaravalle’de doğmuştur. 1896 yılında İtalya’nın ilk kadın doktoru unvanını alarak tıp fakültesini tamamlamıştır.   Montessori bir bilim insanı olarak sahip olduğu özelliklerin dışında, bir kadın olarak da zamanının değer...
Montessori Metodunda Duyuların Eğitimi Montessori önce duyunun, sonra zekanın eğitimine odaklanır. Çocuğun duyularını doğal olarak kullandığı ve mükemmelleştirdiği 3-7 yaşları arasında, duyuların gelişiminin önemini vurgular. Bu yaşlar arasındaki yaşam evresi, hızlı bir fiziksel gelişim evresini içerir ve bu...
Yaratıcı Drama Etkinlikleri "Rahatlama Egzersizleri" müzik eşliğinde, gözleri kapalı olarak liderin komutuyla yapılır.   Grubun haya gücü rahatlamayı sağlar. Vivaldi’nin “Sonbahar” suiti eşliğinde, yere oturan gruba sonbaharda oluşan değişiklikleri düşlemeleri, rüzgarda yaprakların nasıl savrulduğunu sorup, herkesten kendini bir “yaprak” gibi hissetmesini...
Yaratıcı Drama Etkinlikleri "Isınma Aşamasında Yaratıcı Drama Etkinlikleri "   1- YÜRÜYEREK ISINMA : Halka olunur. Müzik eşliğinde veya tef ritmi ile önce yerinde sayma, sonra yavaştan hızlıya, daha sonra hızlıdan yavaşa yürünür. Liderin verdiği komuta göre; çamurda yürüme, sırtında yük varmış...
Yaratıcı Drama Etkinlikleri "Yaratıcı Drama Atölye (WORKSHOP) Çalışmaları"  yaş ve katılımcıların özellikleri göz önünde bulundurularak yapılır. Tanışma, ısınma, oynama, pandomim ve rol oynama, doğaçlama ve oluşum drama aşamalarıdır. Bunların tamamı veya bir kısmı bir esneklik içinde drama seanslarında uygulanır.     1- HAREKET...
Çocuğu yaratıcılığa götüren en etkin ve en kapsamlı yollardan birisi de “Yaratıcı Drama”dır. Drama sözcüğünün Türkçe karşılığı tam olarak bulunmamaktadır. Yunanca “Dram”dan türetilmiştir. Dram, yapmak, etmek, eylemek anlamı taşımaktadır. Tiyatro bilimi çerçevesi içinde “Drama” kavramı özetlenmiş, soyutlanmış eylem durumları...
Okul öncesi eğitim neden önemlidir?     Okul öncesi eğitimin çocuklar, aileler ve toplum açısından birçok faydası vardır. 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Erken...