Ana sayfa Dokümanlar 2015-2016 Okul Öncesi Eğitim Programı

2015-2016 Okul Öncesi Eğitim Programı

4323

2015-2016 Okul Öncesi Eğitim Programı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ
Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için ortaktır; ancak her çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır.
Okul öncesi eğitim bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler şunlardır:
Okul öncesi eğitim çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır.Okul öncesi eğitim çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilkokula hazırlamalıdır.Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun öğrenme ortamları hazırlanmalıdır.Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır.Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır.Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilmelidir.
Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı, ona öz denetim kazandırmalıdır.Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Tüm etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir.
Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir.Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır.Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir.Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınmalıdır.Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.Okul öncesi eğitim süreçleriyle rehberlik hizmetleri bütünleştirilmelidir.Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilmelidir.Değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır. 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAM VE MATERYALLERİ

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 09/09/2013 tarihli ve 132 sayılı Kurul Kararı eki Okul Öncesi Eğitim Programı  ve  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25/09/2013 tarihli ve 133 sayılı Kurul Kararı ile 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı ve ilgili programların eğitim materyalleri  2013-2014 eğitim öğretim  yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM MATERYALLERİ

-Okul Öncesi Eğitim Programı

-Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlik Kitabı

-Okul Öncesi Eğitim Programı İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi(OBADER)

SUNULAR:

-Anne- Baba Tutumları

-Etkili İletişim

-Olumlu Disiplin

-Oyun ve Oyuncaklar

-Resimli Çocuk Kitapları

0-36 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM PROGRAMI VE MATERYALLERİ

-0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı

-0-36 Aylık Çocuklar  İçin Etkinlik Kitabı

-0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Rehberi(EBADER) AİLE  KİTABI

-0-36 Aylık Çocuklarda Sağlık, Bakım Beslenme

– 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Rehberi(EBADER) EĞİTİMCİ KİTABI

SUNULAR

– Anne Baba Tutumları

-Duyu Eğitimi

-Etkili İletişim

-Farkındalık

-Olumlu Disiplin

-Oyun ve Oyuncaklar

-Resimli Çocuk Kitapları

-Temel Güven Bağlanma

Okul Öncesi Eğitim Programı için tıklayınız