Ana sayfa TYT-YKS Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Mezunları Sınavsız Geçiş Hakkı ve Taban Puanları

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Mezunları Sınavsız Geçiş Hakkı ve Taban Puanları

14594

METEB nedir? Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB), bir veya daha fazla meslek yüksekokuluyla Açıköğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde en az bir METEB kurulacaktır.

Sınavsız geçişe kimler başvurabilir? Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki, meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları dışında kalan ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylarla, 2012-2013 öğretim yılında bu kurumlardan mezun olacak öğrenciler, meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvuramazlar.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler lisans programlarına yerleşemezler mi? Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarından birini bitirip de sınavsız geçişle herhangi bir meslek yüksekokulu veya açıköğretim önlisans programına girmek istemeyen öğrenciler, üniversite sınavlarına girmek ve kazanmak suretiyle arzu ettikleri lisans programlarına devam edebilirler. Başka bir deyişle, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından herhangi birini bitirip de METEB kapsamı dışındaki bir yükseköğretim programına girmek isteyen öğrenciler, üniversite giriş sınavlarında başarılı olmak suretiyle fakülte ve yüksekokulların lisans programlarına devam edebilirler. Bu öğrencilerin yerleştirilmeleri mevcut ve yürürlükte olan usullere göre ÖSYM tarafından yapılmaya devam edilecektir.

Mesleki ve Teknik Lise öğrencileri YGS’ye girmemişlerse veya girip de 140 puan barajını aşamamışlarsa sınavsız geçişten yararlanamazlar mı? 2013 YGS’ye başvurmuş olan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumu çıkışlı adaylar, sınavda başarısız olsalar veya sınava girmeseler bile kendi alanlarındaki sınavsız geçiş programlarından tercih yapabileceklerdir.

Mesleki ve Teknik Lise öğrencileri kendi alan/kol/bölümleri dışındaki bir meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilirler mi?

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurum mezunları diplomalarında yazılı olan alan/kol/bölümleri dışındaki meslek yüksekokullarına ve açıköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş yapamazlar. Adayların istedikleri programa başvurma hakları yoktur. Kendi alanları dışından tercih yapan meslek lisesi mezunlarının yerleştirilmeleri yapılmayacaktır.

Mesleki ve Teknik Lise öğrencileri kendi METEB’leri dışındaki METEB’lerdeki meslek yüksekokulu programlarını tercih edebilirler mi? Evet edebilirler. Ancak yerleştirmede 1. Öncelikle her öğrencinin kendi METEB’ine yerleştirileceğini daha sonra yabancı METEB’lerden gelen öğrencilere öncelik tanınacağı unutulmamalıdır.

2016-YGS’ye başvuran adayların ayrıca bir de sınavsız geçiş için başvurmalarına gerek var mı? 2013-YGS’ye başvuran Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olacak/olan adayların sınavsız geçiş için ayrıca başvurmalarına gerek yoktur. Bu adaylar sınavsız geçiş için de başvurmuş sayılacaklardır.

Sınavsız geçiş nasıl uygulanacak? Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş (MSG), öğretim yılı sonunda sınavsız olarak önce genel yerleştirme, sonra ek yerleştirme olmak üzere iki defa uygulanacaktır. Genel yerleştirmede öncelikle Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans programlarına sınavsız geçiş hakkı olanların yerleştirilmeleri yapılacaktır.

Genel Lise mezunları tercihlerinde Meslek Yüksekokullarını yazabilecekler mi? Evet yazabilecekler.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylar sınavsız geçişle Meslek Yüksekokullarına yerleştirilirlerken hangi kurallar ve öncelikler uygulanacak?

Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumları mezunları, kendi alanlarındaki meslek yüksekokulları programlarına, kontenjanlar, mezun oldukları okulların bulunduğu METEB, mezun oldukları okulların türleri ve öğrenim süreleri, mezuniyet yılları, MOBP’leri ve tercihleri göz önünde tutularak aşağıdaki önceliklere göre sınavsız yerleştirileceklerdir.
Son sınıf öğrencileri
1.Öncelik: Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
2.Öncelik: Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre: 1. Anadolu Teknik Lisesi 2. Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi 3. Meslek Lisesi ve 4. çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir.
3.Öncelik: Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.
4.Öncelik: Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi – METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan adaylara öncelik verilir.
5.Öncelik: Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

Adaylar kaç tercih yapabileceklerdir? Adaylar tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 30’u geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olacakların/Mezun Olanların Sınavsız Yerleştirilebilecekleri Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları   (Tablo 6C)

1292 Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi,Sosyal Hizmetler
1292 Çocuk Gelişimi ve Bakımı Çocuk Gelişimi,Sosyal Hizmetler
1292 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Gelişimi,Sosyal Hizmetler